Thứ sáu, Ngày 22-03-2019
Bidiphar - Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; Hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP; Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao"
Chọn ngôn ngữ

Liên kết website

Giới thiệu » Ban lãnh đạo

                         BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông: Nguyễn Văn Quá Tổng Giám đốc
Bà : Phạm Thị Thanh Hương Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật
Ông: Huỳnh Ngọc Oanh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
Ông: Nguyễn Thanh Giang Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính

SẢN PHẨM MỚI