Thứ tư, Ngày 25-04-2018
Bidiphar - Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; Hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP; Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao"
Chọn ngôn ngữ

Liên kết website

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Download NGHI QUYET DHDCD DUOC THONG QUA

 Quay lại
 
CÁC TIN TỨC KHÁC
SẢN PHẨM MỚI