Thứ tư, Ngày 27-10-2021
Bidiphar - Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; Hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP; Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao". Phòng Kiểm nghiệm phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
Chọn ngôn ngữ

Liên kết website

Quan hệ cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:
1. Chương trình ĐHĐCĐ 2020: 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

5. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

6. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

7. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020:

8. Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020:
 
9. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2020:

10. Báo cáo ban KTNB 2019:

 Quay lại
 
CÁC TIN TỨC KHÁC
Số lượt truy cập: 73269